jump to navigation

Plugin SVN do Visual Studio 12 grudnia, 2008

Posted by artiko in : Software , add a comment

W moich poszukiwaniach rozszerzenia Visual Studio 2008 o klienta SVN natknąłem się na AnkhSVN, plugin opensourcowy. Już jakiś czas z niego korzystam i jestem zadowolny, umożliwia wykonywanie wszystkich potrzebnych operacji na repozytorium z poziomu menu kontekstowego w Visual Studio.
Najnowszą wersję można pobrać z tej strony.