jump to navigation

Czas wykonania kodu w C# 6 lutego, 2010

Posted by artiko in : C#, Programowanie , add a comment

Często dla celów diagnostyczno – benchmarkowych chcemy zmierzyć czas wykonania kodu programu/algorytmu. Prosta metoda to:

DateTime start = DateTime.Now;
//nasz fragment kodu
DateTime stop = DateTime.Now;
 
TimeSpan elapsedTime = stop - start;
MessageBox.Show("Czas wykonania: " + elapsedTime);

Można zrobić to jeszcze ładniej, korzystając z klasy System.Diagnostics:

Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
stopwatch.Start();
//nasz fragment kodu
stopwatch.Stop();
MessageBox.Show("Czas wykonania: " + stopwatch.ElapsedMilliseconds);

Jak odczytać ścieżkę z OpenFileDialog 12 stycznia, 2010

Posted by artiko in : C# , add a comment

Aby odczytać ścieżkę, w której znajduje się wskazany przez OpenFileDialog plik można użyć:

System.IO.Path.GetDirectoryName(openFileDialog.FileName)

Jak wybrać architekturę docelową kompilacji projektu w Visual C# 2008 Express 6 stycznia, 2010

Posted by artiko in : C#, Programowanie , 1 comment so far

Przy używaniu w Visual C# 2008 Express Edition ADO.NET do obsługi plików xls otrzymywałem błąd „Dostawca ‚Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’ nie jest zarejestrowany na lokalnym komputerze.”. Dodam, że używam Windows 7 x64. Jak wyczytałem, nie ma z tym problemów na wersjach systemów x86. Postanowiłem więc skompilować projekt tylko na architekturę x64.

Pojawił się problem: jak zmienić architekturę docelową kompilacji? Pod paskiem narzędzi jest opcja jej zmiany, ale domyślnie jest ona niedostępna. Jak ją włączyć? Odpowiedź jest banalna, wystarczy w Tools->Options zaznaczyć opcję Show all settings, która domyślnie jest odznaczona. Następnie w dziale Projects and Solutions wejść w General i zaznaczyć Show advanced build configurations. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do wielu funkcji, między innymi możliwości definiowania.

Rozwiązanie znalazłem na tym blogu. Znajdują się tam również screeny z kolejnymi krokami.