jump to navigation

Magento – problem z zalogowaniem się panelu admina 24 lipca, 2009

Posted by artiko in : Web , 3komentarze

Tuż po instalacji sklepu internetowego Magento lokalnie napotkałem problem z logowaniem do panelu administracyjnego.
Źródłem problemu jest brak zapisywania ciasteczek przez przeglądarkę (u mnie FF) dla domen bez kropki (jaką jest localhost).
Rozwiązaniem problemu jest odnoszenie się do sklepu przez domenę z kropką, można na przykład dodać do pliku hosts wpis
127.0.0.1 magento.localhost
Oczywiście trzeba jeszcze wtedy dodać vhosta magento.localhost do konfuguracji Apache.

EDIT:
Jeśli taki błąd występuje w instalacji w normalnej domenie problem może leżeć w konfigracji domen dla ciasteczek. Klucz z tą wartością znajduje się w tabeli core_config_data w kluczu web/cookie/cookie_domain. W razie problemów można po prostu wyczyścić wpis polu value dla tego rekordu.

XAMPP + ZF powoduje zatrzymanie pracy serwera Apache 1 marca, 2009

Posted by artiko in : PHP, Windows , add a comment

W ostatnich dniach zainstalowałem na swoim komputerze najnowszą wersję XAMPP 1.7.0. Większość skryptów PHP łączących się z bazą danych działała poprawnie, wyjątek stanowiły te bazujące na najnowszej wersji Zend Framework (1.7.5). W momencie uzyskiwania połączenia z bazą danych wywalał się serwer Apache.
Rozwiązanie znalazłem na tym forum – błąd w implementacji PDO w dostępnych w XAMPP’ie Apache-u i PHP. Dlatego rozwiązanie tego problemu jest proste: wystarczy pobrać to archiwum i przekopiować znajdujący się w nim plik libmysql.dll do ścieżek \xampp\apache\bin\ oraz \xampp\php.
To w moim przypadku rozwiązało problem w dwóch testowych środowiskach – Windows XP SP3 oraz Windows Vista Business 64 bit.