jump to navigation

Grupowanie wyświetlanych obiektów Java3D 13 maja, 2009

Posted by artiko in : Java , trackback

Do rozwiązania typowy problem: na canvasie wyświetlamy kilkadziesiąt obiektów, z czego część jest statyczna w czasie działania programu, część dynamicznie odświeżana. Co zrobić, by nie musieć przy odświeżaniu przeładowywać wszystkich obiektów w canvasie i uniknąć mrugania?
Odpowiedź jest prosta jesli użyjemy klasy javax.media.j3d.BranchGroup do której metodą addChild(Node arg0) możemy po prostu dodawać obiekty 3D. Oczywiście całą taką grupę łatwo się transformuje.
Jeśli do jednej grupy dodamy obiekty statyczne w wyświetlaniu, do drugiej odświeżane wystarczy, że w czasie wykonania programu będziemy odświeżać tylko tą drugą grupę. Można to uczynić używając metody detach() na rzecz grupy, a następnie przeładowując jej zawartość i dodając ją do canvasu, bądź grupy nadrzędnej.

Comments»

no comments yet - be the first?


*