jump to navigation

Instalacja Ruby on Rails w środowisku Windows 28 marca, 2009

Posted by artiko in : Software, Web, Windows , 1 comment so far

Instalacja Ruby oraz Rails w środowisku Windows jest równie prosta, jak w środowisku Linux i MacOS. Wymaga jedynie kilku kroków opisanych poniżej:

W tym momencie mamy już zainstalowany i działający framework Rails. Możemy sprawdzić, jego działanie możemy utworzyć sobie folder do celów testowych (na przykład C:\railsApp), w wierszu poleceń przejść do niego i wywołać komendę:
rails testApp
następnie przejść do utworzonego katalogu testApp i wpisać
ruby script/server .
Teraz już możemy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres http://localhost:3000/. Jeśli wszystko poszło dobrze powinniśmy zobaczyć stronę domową nowego projektu.

Instalacja Prologu w środowisku Windows 12 marca, 2009

Posted by artiko in : Prolog, Windows , add a comment

Wszystkim, którzy chcą rozpocząć programowanie w Prologu na platformie Windows polecam znakomitą jego implementację SWI-Prolog, rozwijaną już od wielu lat i zgodną ze standardem.
Jej paczki instalacyjne dostępne są nie tylko na platformy Linux, ale również Mac OS X i Windows (wersja na 64 bity działa równie dobrze i stabilnie). Instalacja zajmuje dosłownie 30 sekund 🙂
Po jej instalacji otwieramy program Prolog z Menu start i.. tyle, mamy już gotowe środowisko do pracy.
Udanej zabawy 🙂

Tutaj znajdują się najnowsze stabilne wersje SWI-Prologu

P.S. Polecam również zmianę czcionki w edytorze (Settings/Font), na przykład na Courier New rozmiar 10 – znacznie to poprawia czytelność.

XAMPP + ZF powoduje zatrzymanie pracy serwera Apache 1 marca, 2009

Posted by artiko in : PHP, Windows , add a comment

W ostatnich dniach zainstalowałem na swoim komputerze najnowszą wersję XAMPP 1.7.0. Większość skryptów PHP łączących się z bazą danych działała poprawnie, wyjątek stanowiły te bazujące na najnowszej wersji Zend Framework (1.7.5). W momencie uzyskiwania połączenia z bazą danych wywalał się serwer Apache.
Rozwiązanie znalazłem na tym forum – błąd w implementacji PDO w dostępnych w XAMPP’ie Apache-u i PHP. Dlatego rozwiązanie tego problemu jest proste: wystarczy pobrać to archiwum i przekopiować znajdujący się w nim plik libmysql.dll do ścieżek \xampp\apache\bin\ oraz \xampp\php.
To w moim przypadku rozwiązało problem w dwóch testowych środowiskach – Windows XP SP3 oraz Windows Vista Business 64 bit.

Poprzednie wersje (Shadow Copies) 10 stycznia, 2009

Posted by artiko in : Windows , comments closed

Bardzo ciekawą i przydatną funkcją wprowadzoną w Windows Vista są poprzednie wersje. Jest to coś w rodzaju mechanizmu lokalnego repozytorium pozwalającego na odzyskiwanie wcześniejszych wersji zmienionych plików lub odzyskiwanie plików już skasowanych.

Poprzednie wersje działają na zasadzie kopii przyrostowej, dzięki czemu gdy zmienimy mały fragment dużego pliku nie jest on ponownie zapisywany w całości, archiwizacji ulega tylko część, która została zmieniona.

Niestety opcja ta nie jest dostępna w Windows Vista Home.

Pliki archiwum przechowywane są w przestrzeni dyskowej, w której znajdują się również punkty przywracania systemu. Domyślnie jest to 15% wielkości partycji. Aby zmienić ten rozmiar należy w konsoli uruchomionej z prawami administratora wpisać komendę:

vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=10GB

Gdzie /For to dysk, dla którego kopia jest robiona, /On to dysk, na którym jest przechowywana, a /MaxSize to maksymalny rozmiar (akceptuje syfiksy KB, MB, GB, PB i EB oraz B, K, M, G, P i E).

Dodam, że ta poprzednie wersje już kilka razy mi się przydały i za każdym razem działały poprawnie.