jump to navigation

Instalacja Redmine w środowisku Windows 30 marca, 2009

Posted by artiko in : Software, Web, Windows , trackback

Ze względu na potrzeby projektu w tym tygodniu stanąłem przed, jak się później okazało prostym, zadaniem instalacji Redmine na maszynie z Windows XP Professional.
Redmine to webowa aplikacja wspomagająca zarządzanie projektem, komunikację zespołu, tworzenie wiki, logowanie czasu pracy, integrację z repozytorium i kilka innych pożytecznych rzeczy. Jest napisana w frameworku Rubby on Rails, w związku z tym aby ją uruchomić musimy go mieć zainstalowanego na maszynie. Jeśli jeszcze tego nie mamy polecam postąpienie według tego opisu.

Redmine do pracy potrzebuje bazę danych, może to być silnik MySQL, PostgreSQL lub Sqlite.
W przypadku użycia MySQL musimy w bazie utworzyć nową tabelę, najlepiej również nowego użytkownika, który będzie miał pełne prawa do tej tabeli.
Jeśli nie chcemy instalować silnika bazy danych możemy skorzystać z bazy Sqlite3. Jeśli nie mamy jej jeszcze zainstalowanej w systemie postępujemy zgodnie z tym opisem: http://artiko.net.pl/2009/03/28/instalacja-sqlite-do-wspolpracy-z-ruby-w-windowsie/.

Sama instalacja Redmine’a wygląda następująco:

Gotowe! Nasz Redmine już działa!

Jeśli chcemy uruchomić go jako usługę systemu Windows musimy doinstalować serwer Mongrel wpisujemy po kolei w linii komend:
gem install mongrel
gem install mongrel_service
mongrel_rails service::install -N redmine -c c:\redmine -p 4000 -e production
sc config myapp start= auto
net start redmine

Zainstaluje nam to serwer Mongrel oraz usługę systemową o nazwie redmine, która będzie uruchamiana automatycznie przy starcie systemu i będzie działać na porcie 4000. Można dodatkowo ustawić zależność naszej usługi redmine od serwera MySQL:
sc config myapp start= auto dependency= MySql

Jeśli będziemy chcieli usunąć usługę redmine możemy wpisać w linię komend:
sc delete redmine

W ten sposób otrzymaliśmy w pełni działającą znakomitą aplikację Redmine.

Comments»

no comments yet - be the first?


*