jump to navigation

NetBeans 6.5.1 i GlassFish 2.1 – problem z uruchomieniem serwera 1 kwietnia, 2009

Posted by artiko in : Software, Windows , 1 comment so far

Miałem dzisiaj do rozgryzienia dość denerwujący i nie pozwalający pracować problem, mianowicie po instalacji uaktualnionego NetBeansa 6.5.1 w wersji Full nie byłem w stanie odpalić serwerów aplikacji GlassFish (system Windows Vista Business 64bit). Problem dotyczył zarówno wersji 2.1 oraz 3 Prelude. Przy próbie ich podniesienia w zakładce Services w NetBeansie przez Start z menu kontekstowego serwera następowała normalna procedura startowa, na końcu pisało Application server startup complete, ale jednocześnie wyskakiwało okno informujące o niepowodzeniu uruchomienia serwera. Działo się tak i z serwerami już skonfigurowanymi i nowo dodanymi.
Lekarstwem okazała się zmiana uprawnień plików domeny GlassFish’a. Domyślnie znajdują się one w ścieżce C:\Program Files\glassfish-v2.1\domains. Wystarczy otworzyć właściwości folderu, który się tam znajduje (na przykład domain1), przejść do zakładki Zabezpieczenia, na liście zaznaczyć pozycję Użytkownicy i kliknąć Edytuj, w nowo otwartym oknie zaznaczyć pozycję Użytkownicy i zaznaczyć dla niej checkbox Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj. Klikamy OK dwa razy i już znowu możemy uruchamiać nasz serwer GlassFish 🙂

P.S.
Aby uruchamiać serwer GlassFish automatycznie (na przykład przy starcie systemu) należy dodać skrypt startserv znajdujący się z katalogu bin domeny (domyślnie np. C:\Program Files\glassfish-v2.1\domains\domain1\bin do programów uruchamiających się wraz z systemem (albo dodać skrót do niego do autostrartu, bądź stworzyć odpowiedni klucz w rejestrze systemowym).

Poprzednie wersje (Shadow Copies) 10 stycznia, 2009

Posted by artiko in : Windows , comments closed

Bardzo ciekawą i przydatną funkcją wprowadzoną w Windows Vista są poprzednie wersje. Jest to coś w rodzaju mechanizmu lokalnego repozytorium pozwalającego na odzyskiwanie wcześniejszych wersji zmienionych plików lub odzyskiwanie plików już skasowanych.

Poprzednie wersje działają na zasadzie kopii przyrostowej, dzięki czemu gdy zmienimy mały fragment dużego pliku nie jest on ponownie zapisywany w całości, archiwizacji ulega tylko część, która została zmieniona.

Niestety opcja ta nie jest dostępna w Windows Vista Home.

Pliki archiwum przechowywane są w przestrzeni dyskowej, w której znajdują się również punkty przywracania systemu. Domyślnie jest to 15% wielkości partycji. Aby zmienić ten rozmiar należy w konsoli uruchomionej z prawami administratora wpisać komendę:

vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=10GB

Gdzie /For to dysk, dla którego kopia jest robiona, /On to dysk, na którym jest przechowywana, a /MaxSize to maksymalny rozmiar (akceptuje syfiksy KB, MB, GB, PB i EB oraz B, K, M, G, P i E).

Dodam, że ta poprzednie wersje już kilka razy mi się przydały i za każdym razem działały poprawnie.