jump to navigation

Jak wybrać architekturę docelową kompilacji projektu w Visual C# 2008 Express 6 stycznia, 2010

Posted by artiko in : C#, Programowanie , 1 comment so far

Przy używaniu w Visual C# 2008 Express Edition ADO.NET do obsługi plików xls otrzymywałem błąd „Dostawca ‚Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’ nie jest zarejestrowany na lokalnym komputerze.”. Dodam, że używam Windows 7 x64. Jak wyczytałem, nie ma z tym problemów na wersjach systemów x86. Postanowiłem więc skompilować projekt tylko na architekturę x64.

Pojawił się problem: jak zmienić architekturę docelową kompilacji? Pod paskiem narzędzi jest opcja jej zmiany, ale domyślnie jest ona niedostępna. Jak ją włączyć? Odpowiedź jest banalna, wystarczy w Tools->Options zaznaczyć opcję Show all settings, która domyślnie jest odznaczona. Następnie w dziale Projects and Solutions wejść w General i zaznaczyć Show advanced build configurations. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do wielu funkcji, między innymi możliwości definiowania.

Rozwiązanie znalazłem na tym blogu. Znajdują się tam również screeny z kolejnymi krokami.