jump to navigation

Jak odczytać ścieżkę z OpenFileDialog 12 stycznia, 2010

Posted by artiko in : C# , trackback

Aby odczytać ścieżkę, w której znajduje się wskazany przez OpenFileDialog plik można użyć:

System.IO.Path.GetDirectoryName(openFileDialog.FileName)
Tags:,

Comments»

no comments yet - be the first?


*