jump to navigation

Poprzednie wersje (Shadow Copies) 10 stycznia, 2009

Posted by artiko in : Windows , trackback

Bardzo ciekawą i przydatną funkcją wprowadzoną w Windows Vista są poprzednie wersje. Jest to coś w rodzaju mechanizmu lokalnego repozytorium pozwalającego na odzyskiwanie wcześniejszych wersji zmienionych plików lub odzyskiwanie plików już skasowanych.

Poprzednie wersje działają na zasadzie kopii przyrostowej, dzięki czemu gdy zmienimy mały fragment dużego pliku nie jest on ponownie zapisywany w całości, archiwizacji ulega tylko część, która została zmieniona.

Niestety opcja ta nie jest dostępna w Windows Vista Home.

Pliki archiwum przechowywane są w przestrzeni dyskowej, w której znajdują się również punkty przywracania systemu. Domyślnie jest to 15% wielkości partycji. Aby zmienić ten rozmiar należy w konsoli uruchomionej z prawami administratora wpisać komendę:

vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=10GB

Gdzie /For to dysk, dla którego kopia jest robiona, /On to dysk, na którym jest przechowywana, a /MaxSize to maksymalny rozmiar (akceptuje syfiksy KB, MB, GB, PB i EB oraz B, K, M, G, P i E).

Dodam, że ta poprzednie wersje już kilka razy mi się przydały i za każdym razem działały poprawnie.

Comments

Sorry comments are closed for this entry